Quản lý trường học thông minh


Smarttech nghiên cứu và ứng dụng công nghệ AI hỗ  trợ giáo dục, giúp cho các cấp quản lý, nhà trường, giáo viên đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác quản lý và giảng dạy; giúp cho gia đình nắm được các thông tin liên quan đến hoạt động an toàn và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh một cách chính xác, kịp thời

quan ly truong hoc thong minh

Tính năng nổi bật:

  • Hệ thống quản lý trường học thông minh Mobella là Hệ thống duy nhất trên thị trường đồng bộ cả phần cứng và phần mềm giúp cho việc quản lý dễ dàng, hiện đại và tương tác đa chiều.
  • Nền tảng kết nối nhà trường – gia đình – cộng đồng bằng công nghệ̂ AI.
  • Nền tảng quản lý trường học thông minh hàng đầu: tiêu chuẩn hoá, số hoá, chứng năng hoá, công nghệ hoá.